7:41
8:00
12:44
9:25
18:14
2:15
6:36
6:14
8:03
21:47
7:58
20:45
6:00
8:00
8:51
5:00
12:00
9:31
7:10
12:45
2:42
8:00
9:42
2:33
4:24
6:59
8:01
8:00
9:27
7:02
12:44
2:20
6:00
12:24
9:28
10:05
10:39
1:18
11:54
9:20
19:19
15:18
9:38
8:18
12:32
6:59
2:37
13:28
15:02
8:48
10:28
10:00
5:08
11:13
9:14
10:26
5:41
6:59
7:57
8:24
10:52
2:39
8:24
18:15
10:23
6:56
10:00
10:42
3:49
9:54
7:01
6:00
9:51
10:00
12:44
7:00
6:56
9:15
4:24
7:42
22:10
12:38
10:11
8:52
6:56
10:22
8:34
8:54
6:00
7:30
21:03
1:24
18:35
6:00
9:34
6:59
7:45
1:34
9:16
9:17
6:59
7:00
6:16
2:03
8:31
3:57
9:38
1:26
9:52
15:57
12:13
16:32
6:59
9:36
7:09
8:00
23:08
9:38
11:34
1:12
1:47
6:33
14:43
7:14
6:00
3:40
7:25
3:31
1:51

พรที่เกี่ยวข้อง58(1) >>58